Home > Preken > zondag 13 februari 2022,…

zondag 13 februari 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? ^^^^ klik op het pijltje hierboven!

zondag 13 februari 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

orde van dienst:

Mededelingen (door ovd)

Voorzang:  Psalm 45: 1 en 3 (NB)

Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)  

Zingen Psalm 104:1 en 2 (OB)

Kindermoment door ds

Zingen lied 276 (Samuël hoort ’s nachts een stem)                                                     

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 119 : 13 en 14 (NB)

Gebed

Schriftlezing:  Hebreeën 1:1 – 2:4  

Zingen: Psalm 110:1,2 en 3 (NB)

Verkondiging over Hebreeën 2:1 

Thema:  Geeft acht!

  1. op wie
  2. op wat
  3. waarom

Zingen Lied 173:1,2 en 3 (Doorgrond mijn hart)

Dankgebed

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen:  Psalm 102:14 en 15 (OB) (staande)

Zegen.       

zondag 13 februari 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan