Home > Preken > zondag 13 oktober 2019,…

zondag 13 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 13 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 29: 1 en 6 (NB)

Stil gebed

Votum en Groet

Lied 158: 1, 2, 3 en 4 (Heer, ik kom tot U)

Gebed

Schriftlezing: Nehemia 8: 1 – 13

Psalm 119: 25 en 83 (OB)

Prediking: Thema: Gods Woord werkt

Psalm 97: 7 (OB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Lied 217: 1, 2 en 3 (Woord van God, dat in ’t verleden)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Psalm 56: 5 en 6 (OB)

Zegen

zondag 13 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk