Home > Preken > zondag 13 september 2020,…

zondag 13 september 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven…

zondag 13 september 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

voorganger ds. D. Visser uit Amersfoort.

Mededelingen door ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 84:1, 6

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 89:7, 8

Gebed

Schriftlezing: Efeze 1:1-3 en 6:10-20 HSV

Zingen Gezang 56:1, 4, 7, 10. Word krachtig in de Heer.

Prediking

Zingen: Gebed des Heren vers 7, 8

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

geloofsbelijdenis

Slotzang: Gezang 196:1 Eén Naam is onze hope

Zegen

zondag 13 september 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan