Home > Preken > Zondag 14-04 | Middagdienst…

Zondag 14-04 | Middagdienst 16:00 Beverwijk

Voorganger: ds. Bart van Vliet

dienst beluisteren, klik op het ^^^^ pijltje ^^^^ hierboven


Mededelingen

Psalm 48:3 en 4 (NB)

Stil gebed, Votum en Groet

Lied 177 (Jezus vol liefde U wilt ons leiden)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen Johannes 20:19-31

Psalm 10:1 en 9 (OB)

Verkondiging over Johannes 20:21

Thema: Gemeente met een missie

  1. Aangesproken gemeenschap
  2. Gezonden gemeenschap
  3. Toegeruste gemeenschap

Lied 122 (Roept uit aan alle stranden)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Psalm 86:3,5 en 6 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Lied 197 (Heer wat een voorrecht)

Zegen

Zondag 14-04 | Middagdienst 16:00 Beverwijk