Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 14 augustus 2022,…

zondag 14 augustus 2022, middagdienst om 16.00 uur in WESTZAAN.

dienst beluisteren? Klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 14 augustus 2022, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Stil gebed, Votum en Groet   

Zingen: Psalm 17:3 en 4 (OB)

gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  MattheĆ¼s 26:36-46, 27:39-50 en Romeinen 8:12-17

Zingen Lied 172 Abba Vader, U alleen

Verkondiging nav. H.C. zondag 9

Thema: Dat ik God iedere dag, Vader noemen mag

  1. dankzij de Zoon
  2. door de Geest
  3. zodat ik ga leven als kind

Zingen: Psalm 103: 7 (OB)

Dankgebed en voorbede

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 263:1,2 en 3 (Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam)

Zegen.

zondag 14 augustus 2022, middagdienst om 16.00 uur in WESTZAAN.