Home > Preken > advent > zondag 15 december 2019,…

zondag 15 december 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 15 december 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. M. Hofland uit Haarlem

Welkom en mededelingen

Psalm 84:1,2 (OB)

Stil gebed, votum en groet.

Lied 65:1,2 Op U mijn Heiland

Gebed

Schriftlezing (HSV) Johannes 1:1-12

Psalm 98:1,4 Zing een nieuw lied (NB)   

Prediking 112

Lied 79 geheel Nu daagt het

Dankgebed

Psalm 67:2 De volken zullen u belijden (OB)

Collecten tijdens het voorspel

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 138 geheel Zegen ons Algoede

Zegen

zondag 15 december 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk