Home > Preken > zondag 15 mei 2022,…

zondag 15 mei 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 15 mei 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. van Dijken

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang  Psalm145: 3, 5 Genadig                                                   

Stil gebed onder voor de kansel

Votum en Groet –

lied 232: 2, 4 Lam van God                                                

Gebed

Schriftlezing: Psalm 34      

Psalm 56: 2, 4 ob Maar word ik ooit                                             

Prediking Psalm 34:9 De goedheid van de HERE proeven

1 schuilen bij de Here
2 leven met de Here

Psalm 34: 4, 6, 9 ob                                      

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Geloofsbelijdenis

Psalm 56: 5, 6 ob Ik roem in God                                            

Zegen

zondag 15 mei 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk