Home > Preken > zondag 15 november 2020,…

zondag 15 november 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven…

zondag 15 november 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan.

voorganger ds. C. D. Affourtit uit Amsterdam

Mededelingen

Lied: Eigen Bundel 174: 1 en 4 God is tegenwoordig

Stilte

God groet ons

Wij belijden onze afhankelijkheid

Lied: Psalm 105: 1 en 5 (1773) Looft, looft, verheugd, de HEER der heren!

Gebed

Inleiding

Bijbellezing:      Psalm 111

                        Johannes 1: 14-17

Lied: Psalm 89: 1 en 3 (1773) ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen

Verkondiging: Waarheid in de Bijbel

Lied: Psalm 111: 1, 4 en 6 (1967) Van ganser harte loof ik Hem

Gebed

Aankondiging collecte bij de uitgang

Geloofsbelijdenis

Lied: Eigen Bundel 151: 1 en 3 Wij loven U, o God, belijden U als Heer

Zegen

zondag 15 november 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan.