Home > Preken > Zondag 16 augustus 2020,…

Zondag 16 augustus 2020, morgendienst om 9.30 uur in de CGK van Westzaan

dienst beluisteren, klik op het pijltje!

Zondag 16 augustus 2020, morgendienst om 9.30 uur in de CGK van Westzaan

voorganger ds. J. Bonhof uit Utrecht

Morgendienst om 9.30 uur in Westzaan:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: mee geneuried door  gemeente met orgel Psalm 100:1,3

Gemeente gaat staan, Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet; Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm: mee geneuried door  gemeente met orgel Lied 207:2,3 Heiland, wij geloven

Lezing van de Wet

Psalm/lied: meditatieve bezinning met orgel Psalm 32:2 NB

kinderen naar zondagsschool!

Gebed

Schriftlezing: Nehemia 8:1-19 

Psalm/lied: mee geneuried door  gemeente met orgel Psalm 126:1,2 NB

Prediking

Psalm/lied: bezinning met orgel met max 2 coupletten geneuried Psalm 118:12 OB

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Slotzang: mee geneuried door gemeente met orgel Lied 192 Vreugde 1,2

Zegen

Na de dienst bij goed weer 2 liederen zingen op kerkplein op 1,5 meter afstand van elkaar (opties: Psalm 43:4 NB; Psalm 118:14 OB)

Zondag 16 augustus 2020, morgendienst om 9.30 uur in de CGK van Westzaan