Home > Preken > zondag 16 februari 2020,…

zondag 16 februari 2020, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk

zondag 16 februari 2020, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk

voorganger ds. M. P. Hofland uit Haarlem

Orde van dienst:

Welkom en mededelingen

Psalm 100:1,4 (OB)

Stil gebed

Votum en Groet

Lied 183 geheel Grote God wij loven U

Gebed

Schriftlezing (HSV) Marcus 2:1-17

Lied 143 Genade zo oneindig

Prediking Opnieuw

Psalm 103:1,3 Zegen mijn ziel (NB)

Dankgebed

Psalm 67:2 De volken zullen u belijden (OB)

Collecten tijdens het voorspel

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 138 geheel Zegen ons algoede

Zegen

zondag 16 februari 2020, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk