Home > Preken > zondag 18 juli 2021,…

zondag 18 juli 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 18 juli 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

Voorganger ds.. J. Manni uit Rotterdam

Mededelingen –  door de ouderling van dienst

Voorzang   Ps. 27:1,2 OB                             

Stil gebed onder voor de kansel –  gemeente gaat staan

Votum en Groet –                            

Psalm/lied:              Lied    174:,7             Eigen bundel           

Gebed

Schriftlezing:   Psalm 119:17 t/m 24
en Mattheus 7:13 t/m 20

Psalm      95:1,2,3         NB

Prediking

Psalm/lied:  lied      226:1,2,3,4    Eigen Bundel

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Geloofsbelijdenis

Slotzang:  Psalm 97:6,7                  OB                             

Zegen

zondag 18 juli 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk