Home > Preken > Zondag 19 mei | Middagdienst…

Zondag 19 mei | Middagdienst 16:00 Beverwijk

Voorganger: ds. M.P. Hofland

Welkom en mededelingen
Psalm 100: 1, 4 (OB)
Stil gebed, Votum en Groet
Lied 201 Samen in de Naam van Jezus
Gebed
Schriftlezing: Jozua 14:6-15 en Galaten 5:22,23
Lied 53: 1, 2, 4 Laat me in U
Verkondiging – Vrucht van de Geest: geloof
Dankgebed
Lied 114 Geest van hierboven
Collecte
Geloofsbelijdenis
Psalm 150 NB Loof God loof Hem overal
Zegen

Zondag 19 mei | Middagdienst 16:00 Beverwijk