Home > Preken > doopdienst > Zondag 2 juli | Middagdienst…

Zondag 2 juli | Middagdienst 16.00 Westzaan

in deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Tirza Bax

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen

Voorzang: Lied 153:1 en 3 (Gij die gelooft, verheugt u samen)

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Psalm 112:1 en 2 (NB)

Gebed om de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Numeri 27:1-10 en 1 Petrus 1:3-7

Psalm 135: 7 en 8 (OB)

Prediking: over Numeri 27:1-10

Thema: Tirza en haar zussen

  • Kennen de waarde van erfbezit
  • Hebben de moed er om te vragen
  • Ontvangen wat ze verlangen

Lied 171:1,4 en 5 (Van U zijn alle dingen)

Dooponderwijs, doopgebed en doopvragen

Zingen: Psalm 105: 5 (OB)

Doopsbediening

Zingen Psalm 134: 3 (OB)

Woord tot de ouders en tot de gemeente, overhandigen doopgeschenk

Dankgebed

Collecten

Zingen: Psalm 81:1 en 12 (OB)

Geloofsbelijdenis

Slotzang: Psalm 111:3 en 4 (OB)

Zegen

Zondag 2 juli | Middagdienst 16.00 Westzaan