Home > Preken > zondag 20 augustus 2023,…

zondag 20 augustus 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? ^^^^^klik op het pijltje hierboven

zondag 20 augustus 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen.

mededeling van overlijden

Lied 250 (Veilig in Jezus’ armen) ter nagedachtenis aan zr. Rie Dekker-Jong

verdere mededelingen

Voorzang: Lied 170:1 (Mijn hart wacht stil op U, o Heer)

Stil gebed; votum en groet,

Psalm 62: 6 en 7 (NB)

Lezing van de Wet en samenvatting

Lied 170:2 en 3

Kindermoment:

Zingen: Lied 271 (Abraham, Abraham)

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 13

Lied 170:4 en 5 

Prediking over Genesis 13

Vertrouwen op Gods belofte

  1. Voor vandaag
  2. Voor de toekomst

Psalm 31:15 en 19 (OB)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotzang: Psalm 23:1 en 3 (OB)

Zegen

zondag 20 augustus 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan