Home > Preken > zondag 20 februari 2022,…

zondag 20 februari 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 20 februari 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Voorzang: Psalm 95: 1,2 en 3 (OB)
Gemeente gaat staan, Stil gebed
Votum en Groet;
Psalm 95:4 en 5 (OB) Kindermoment
Zingen lied 275 “Jericho had muren”
Wetslezing
Psalm 119:15 en 16 (NB)
Gebed

Schriftlezing: Hebreeën 3:7- 4:11 (HSV)

Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 95: 6 en 7 (OB)
Verkondiging over Hebreeën 4:1 en 2
Thema: Gods belofte om in te gaan in de rust

  1. Is nutteloos voor achterblijvers
  2. Biedt een oneindige beloning aan volhouders

Zingen Lied 240: 1,6,8 en 9 (Kom, kind’ren niet dralen)

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang
Slotzang: Psalm 16: 3 en 6 (OB)
Zegen

zondag 20 februari 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan