Home > Preken > zondag 20 oktober 2019,…

zondag 20 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 20 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. C. de Jong uit Huizen

mededelingen

zingen                        Liedbundel 145

stil gebed

votum en groet

zingen                        Ps. 99 : 1, 3 en 4 NB

gebed

schriftlezing             1 Petr. 1,13-16

                                      1 Petr. 2,11-25

zingen                        Ps. 119 : 53 en 88 OB

verkondiging

zingen                        Ps. 111 : 1, 2 en 6 OB

gebed

collecte

zingen                        Liedbundel 174 : 2 en 8

geloofsbelijdenis

zingen                        Ps. 108 : 1 en 2 OB

zegen

zondag 20 oktober 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk