Home > Preken > zondag 20 september 2020,…

zondag 20 september 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

dienst beluisteen, klik op het pijltje hierboven….

zondag 20 september 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Roekel uit Bennekom

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

 Voorzang: Lied 201: 1 en 2 (Samen in de naam van Jezus)                                  

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet;     

Psalm/lied: Psalm 86: 3 (OB)                                                   

Gebed

Schriftlezing:
1. Psalm 22: 1-9

                        2. Jesaja 54: 7 en 8         

                        
Psalm/lied:
Psalm 22: 1 en 2 (NB)           

Prediking

Psalm/lied: Psalm 73: 12 (OB)                                      

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Geloofsbelijdenis

Slotzang:
Lied 228: 1 en 2 (Als g’in nood gezeten)                           

Zegen

zondag 20 september 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan