Home > Preken > bevestigingsdienst ouderlingen en diakenen > Zondag 21 april |…

Zondag 21 april | Ochtenddienst 09:30 Westzaan

Voorganger: ds. Bart van Vliet

Kerkdienst beluisteren of bekijken via kerkdienstgemist.nl


Mededelingen

Psalm 135: 1 en 10 (NB)

Stil gebed; votum en groet

Psalm 80: 1 en 11 (OB)

Lezing van de Wet en samenvatting

Lied 160 (O Heer, die onze Vader zijt)

Kindermoment & Kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Johannes 21: 1-17

Psalm 127: 1 en 2 (OB)

Prediking over Johannes 21: 1-17

Thema: Jezus openbaart Zichzelf

  1. In overvloed
  2. In onvoorwaardelijke liefde
  3. In het geven van een verantwoordelijke opdracht

Lied 190: 1, 2 en 3 (Prijs mijn ziel de hemelkoning)

Lezing formulier bevestiging ambtsdragers

Zingen Psalm 134: 3 (OB) (staande)

Lezing formulier verantwoordelijkheid gemeente

Dankgebed uit het formulier

Collecten

Slotzang: Psalm 23: 1 en 3(OB)

Zegen

Zondag 21 april | Ochtenddienst 09:30 Westzaan