Home > Preken > zondag 21 mei 2023,…

zondag 21 mei 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst (alleen Bijbellezing en verkondiging)

zondag 21 mei 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. D. Visser uit Amersfoort

Mededelingen (door ouderling van dienst)

Voorzang                  Psalm 47:1, 3 O

Gemeente gaat staan,

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet (Na amen gaat gemeente zitten)

Zingen                       Psalm 96:1, 3, 7 N

Lezing van de Wet

Zingen                       Psalm 65:2 O

Kindermoment

kinderlied – Lied 110 Op een lichte wolkenwagen of:

         Lied 267 Toen de Heer was opgestaan

Gebed

Schriftlezing             Hebreeën 2:5-18

Zingen                       Psalm 8:1, 4, 5 O

Prediking                  Jezus is Koning

Zingen                       Lied 106:1, 2 Al heeft Hij ons verlaten25:1, 3

Dankgebed

Collecten bij de uitgang

Slotzang                    Psalm 98: 1, 4 O

Zegen

zondag 21 mei 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.