Home > Preken > zondag 21 november 2021,…

zondag 21 november 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^ ^^

voorganger ds. P. A. Kok uit Opperdoes

Mededelingen – ouderling van dienst

Voorzang > Ld. 319 (‘k Stel mijn vertrouwen)

(gemeente gaat staan)

Stil gebed

Votum en groet

(gemeente gaat staan)

Zingen > [OB] Psalm 111: 1,2

Gebed

Schriftlezing > Deuteronomium 7:1-13; Nehemia 13:23-27; Maleachi 2:10-16

Zingen > [NB] Psalm 17: 1,2

Tekst verkondiging > Mal. 2:16

Verkondiging > Thema: Trouw is de sleutel

  1. (hemel)tergende ontrouw
  2. verwijt van ontrouw
  3. de trouw van de Heere

Zingen > Ld. 149: 1,2,4 (Wat vlied’ of bezwijk’)

Dankgebed

(Inzameling van de gaven bij de uitgang!)

Zingen > [OB] Psalm 64: 10

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen > [OB] Psalm 111: 5,6

Zegen

zondag 21 november 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk