Home > Preken > advent > zondag 22 december 2019,…

zondag 22 december 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 22 december 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. L. de Jong

Welkom en mededelingen

Lied 158:1,2,3,4

Stil gebed, votum en groet,

Psalm 122:1,3

Gebed

Schriftlezing: 2 Kronieken 36

Psalm 106:18,21 NB

Preek (2Kron. 36:21b en 23b)

Lied/Sb 38:1,2,3,4

Dankgebed

Collecten

Psalm 77:7

Geloofsbelijdenis

Psalm 77:8

Zegen

zondag 22 december 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk