Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 22 mei 2022,…

zondag 22 mei 2022, middagdienst om 14.30 uur in Westzaan, gemeentezondag met viering Heilig Avondmaal

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^^

zondag 22 mei 2022, middagdienst om 14.30 uur in Westzaan, gemeentezondag met viering Heilig Avondmaal!

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Voorzang: Psalm 31:1 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet        

Zingen: Lied 191:1,3 en 5 (Voor Uw liefde Heer Jezus)

Lezing van het (korte) avondmaalsformulier en gebed

Viering van het Heilig Avondmaal: lezen laatste passage voor het uitdelen van brood en wijn vervolgens nodigen

Lezen aan tafel: Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 31: 3 en 4(OB)

Lezing slot Avondmaalsformulier dankzegging en lofprijzing, direct aansluitend gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Hebreeën 10: 19-39

Zingen Psalm 31: 6 en 7 (NB)

Verkondiging over  Hebreeën 10: 35 en 36

Thema: Houd vol

  1. om wat Jezus heeft gedaan
  2. samen met de gemeente
  3. omdat afhaken gevolgen heeft
  4. omdat volhouden wordt beloond

Zingen: Lied 197 (Heer, wat een voorrecht)

Gebed

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Psalm 31:17 en 19 (OB)

Zegen.     

zondag 22 mei 2022, middagdienst om 14.30 uur in Westzaan, gemeentezondag met viering Heilig Avondmaal