Home > Preken > zondag 23 februari 2020,…

zondag 23 februari 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

openingsgebed is niet hoorbaar!

zondag 23 februari 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. Manni uit Rotterdam

orde van dienst:

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen             Psalm       92:1,2  OB

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen             Psalm       65:1,2  OB

Gebed

Schriftlezing  1 Korinthiers 3:16-23

Zingen             Lied 163:1,2,3 (Bundel Beverwijk)

Mattheus 5:38-48

Zingen                        Psalm       103:1,3,9         NB      

Prediking

Zingen             Psalm       79:7     OB

Dankgebed

Collecten

Zingen             Lied 151:1 (Bundel Beverwijk)

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen             Lied 151:2,3

Zegen 

zondag 23 februari 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk