Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 23 oktober 2022,…

zondag 23 oktober 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^
podcast van deze dienst (alleen bijbel-lezing en preek)

zondag 23 oktober 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. G. van Vliet.

Welkom en mededelingen 

Psalm 27: 5 en 6(OB)

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Psalm 45:4,5 en 6 (NB)

gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Exodus 2:1-10, Romeinen 8:12-17 en 1 Petrus 2:1-10

Zingen Lied 273:1,2,3 en 4 (Klein, klein kindje)

Verkondiging nav. H.C. zondag 13

Thema: Gods Zoon en Gods kinderen

  1. Aangenomen kinderen
  2. Kostbare kinderen

Zingen: Lied 29:1,2,3 en 4 (Hoe groot is toch de liefde van de Vader) 

Gebed

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Psalm 72:1 en 4 (OB)

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 2:4,6 en 7 (OB)

Zegen.

zondag 23 oktober 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.