Home > Preken > voorbereiding Heilig Avondmaal > zondag 24 november 2019,…

zondag 24 november 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 24 november 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. W. W. Nijdam uit Alblasserdam

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 27: 2, 4 (N.B.)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 147: 2, 6

Gebed

Schriftlezing: Markus 5: 21-43 (HSV)

Zingen: Psalm 62: 1, 4, 5

Prediking over Markus 5: 36 b “Wees niet bevreesd, geloof alleen”

Thema: “Kun je ook teveel van God verwachten?”

Zingen: Lied 149: 1, 3, 4

“Wat vlied’ of bezwijk’ ………….”

Dankgebed

Collecten

Zingen: Lied 230: 1, 5

“Beveel gerust uw wegen ………..”

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 73: 12, 14

Zegen

zondag 24 november 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk