Home > Preken > zondag 24 oktober 2021,…

zondag 24 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 24 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. M.P. Hofland uit Haarlem

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm als Voorzang Psalm 33:7,8 (NB)

Gemeente gaat staan,

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm 98:1,2 (OB)

Gebed

Schriftlezing (HSV) Openbaring 19: 11-21 en Lucas 22:31-32

Psalm 2: 1, 2 (NB)

Prediking Dag van afrekening van het kwaad

Lied 225 geheel Toch overwint eens

Dankgebed

Psalm 98:4 (OB)

Collecten

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang 128 geheel Kroont Hem

Zegen

zondag 24 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk