Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 25 september 2022,…

zondag 25 september 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk, met viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging en nabetrachting

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^

zondag 25 september 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging en nabetrachting.

Voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Stil gebed, Votum en Groet       

Zingen: Psalm 122:1 en 3 (OB)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Lezing van het korte avondmaalsformulier en gebed

Viering van het Heilig Avondmaal

Lezen aan tafel: 1 Johannes 4:7-21

Zingen: Psalm 133:1,2 en 3

Lezing slot avondmaalsformulier incl. dankzegging en lofprijzing

Schriftlezing:  Handelingen 4:32-37 en Hebree├źn 12:28-13:6

Verkondiging over  Hebree├źn 13:1

Thema: Blijvende broederliefde

  1. Bemoediging
  2. opdracht

Zingen: Lied 193 (dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt)

Gebed

Geloofsbelijdenis                                                                                      

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Lied 197 (Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan)

Zegen.     

zondag 25 september 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk, met viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging en nabetrachting