Home > Preken > Zondag 26 mei 2024 |…

Zondag 26 mei 2024 | Middagdienst 16:00 Beverwijk

dienst beluisteren, klik op het ^^^^^pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen 
Psalm 44: 1 en 5 (NB)
Stil gebed, Votum en Groet
Psalm 44:8 en 11(NB)
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing Klaagliederen 3:1-39
Psalm 77: 1, 5 en 7 (OB)


Verkondiging over Klaagliederen 3:23b
Thema: Groot is Uw trouw!


Lied 129 (Groot is Uw trouw, o Heer)
Lezing 1e deel H.A. formulier
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Psalm 103: 5 en 6 (OB)
Geloofsbelijdenis
Lied 153: 1 (Gij die gelooft verheugt u samen)
Zegen

Zondag 26 mei 2024 | Middagdienst 16:00 Beverwijk