Home > Preken > viering Heilig Avondmaal, > zondag 27 februari 2022,…

zondag 27 februari 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met de viering van het Heilig Avondmaal.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 27 februari 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met de viering van het Heilig Avondmaal

voorganger ds. G. van Vliet

Mededelingen 

Voorzang: Psalm 116:1,10 en 11(OB)

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen: Psalm 117 (OB)

Lezing van het (korte) avondmaalsformulier en gebed

Zingen: Psalm 118:1 (OB)

Viering van het Heilig Avondmaal met de laatste tafel

Lezen aan tafel Efeze 3:14-21

Zingen: Psalm 118:2 en 7 (OB)

Lezing slot avondmaalsformulier incl. dankzegging en lofprijzing, dankgebed H.A. direct aansluitend gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Hebreeën 5:11-6:12

Zingen Psalm 119:4,6 en 8 (NB)

Verkondiging over  Hebreeën 6: 11-12

Thema: Volwassen worden in het geloof

  1. gaat niet vanzelf
  2. is van levensbelang
  3. vraagt volledige inzet

Zingen: Lied 253: 1, 2, 3 en 4 (zouden wij ook eenmaal komen)

Gebed

Geloofsbelijdenis              (staande)

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Lied 237:2, 7 en 8 (Hij de kenner aller harten)

Zegen.     

zondag 27 februari 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met de viering van het Heilig Avondmaal.