Home > Preken > zondag 29 augustus 2021,…

zondag 29 augustus 2021, middagdienst om 16.00 uur in de grote kerk van Westzaan

link naar de videodienst vanaf 16.00: https://www.youtube.com/watch?v=Qu_Bcykl1PM

zondag 29 augustus 2021, middagdienst om 16.00 uur in de grote kerk van Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 236 (Heer onze God, hoe heerlijk is Uw Naam)

Gemeente gaat staan, Stil gebed

Votum en Groet;

Psalm 104:1 en 2 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Genesis 1:1-2:3                            (HSV)

Psalm : 104: 11 en 12

Prediking: Verkondiging over Genesis 1:31a

Thema: God roept ons door Zijn schepping om Hem:

1.         te eren

2.         te gehoorzamen

3.         te vertrouwen

Psalm 104: 17 en 18

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Geloofsbelijdenis
Slotzang: Lied 145 (Heer God u loven wij)

Zegen

zondag 29 augustus 2021, middagdienst om 16.00 uur in de grote kerk van Westzaan