Home > Preken > zondag 3 oktober 2021,…

zondag 3 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 3 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. M. Hofland uit Haarlem

Voorzang Psalm 100:1,4 (OB)

Stil gebed

Votum en Groet

Lied 183 geheel Grote God wij loven U

Gebed

Schriftlezing (HSV) 2 Timoteus 4: 1-8 en 1 Korinthe 3: 9b – 15

Psalm 127: 1, 2 (NB)

Prediking Dag van beloning

Lied 28 Schriftberijming 28: 1, 2, 3, 4, 5 De grote dag

Dankgebed

Psalm 67:2 De volken zullen u belijden (OB)

Collecten tijdens het voorspel

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 138 geheel Zegen ons algoede

Zegen

zondag 3 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk