Home > Preken > zondag 30 augustus 2020,…

zondag 30 augustus 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

dienst na beluisteren? klik op het pijltje hierboven!
In deze dienst luisteren we naar vooraf opgenomen en gezongen liederen….

zondag 30 augustus 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang psalm 93: 1, 4 ob

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen lied 186 Machtig God

Gebed

Zingen Psalm 56:5, 6 Ik roem in God

Schriftlezing Handelngen 4: 1-22

zingen Psalm 2: 2, 4 nb

Prediking tekst Handelingen 4: 27, 28

Alles volgens Gods plan

1 hetverzet van de machthebbers

2.het gebed van de gemeente

3.de vervulling met Gods Geest

Zingen lied 116: 1, 6 Heer ik hoor van rijke zegen

Gebed Collecte bij de uitgang

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzanglied 196: 1, 3 God is getrouw

Zegen  

zondag 30 augustus 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan