Home > Preken > zondag 30 januari 2022,…

zondag 30 januari 2022, middagdienst om 15.30 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven

zondag 30 januari 2022, middagdienst om 15.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman uit Capelle

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang  Lied 164: Als een hert dat verlangt naar water                                          

Stil gebed onder voor de kansel –           

Votum en Groet –                                       

Psalm 63: 1, 2 en 3 (OB)                                      

Gebed

Schriftlezing: Johannes 4: 1-42 (HSV)

Lied: Psalm 139: 1 en 2 en 14 (NB)                                                      

Prediking

Lied: 186: Machtig God, sterke Rots                                                     

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Geloofsbelijdenis

Slotzang: Psalm 68:10 (OB)                                                        

Zegen

zondag 30 januari 2022, middagdienst om 15.30 uur in Westzaan.