Home > Preken > Zondag 31 maart |…

Zondag 31 maart | Ochtenddienst 09:30 Westzaan

Voorganger: ds. Bart van Vliet

dienst beluisteren? klik op het ^^^^ pijltje ^^^^ hierboven


Mededelingen

Lied 94: (Daar juicht een toon, daar klinkt een stem)

Stil gebed; votum en groet

Psalm 98: 1 en 2 (OB)

Lezing van de Wet en samenvatting

Lied 97 (Halleluja! Lof zij het Lam)

Kindermoment & Kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Johannes 19:38 – 20:18

Psalm 13:1 en 2 (NB)

Prediking over Johannes 20:14-18

Thema: Jezus ontmoeten na Zijn opstanding

  1. Niet zien
  2. Eén woord
  3. Loslaten en doorgeven

Lied 96 (God dank! Laat iedereen het horen)

Dankgebed

Collecten

Psalm 30: 1, 2 en 5 (NB)

Zegen

Zondag 31 maart | Ochtenddienst 09:30 Westzaan