Home > Preken > zondag 31 oktober 2021,…

zondag 31 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 31 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. C. van Atten uit Leiden.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang  : Lied 225 : 1.2.                       

Stil gebed onder voor de kansel –           

Votum en Groet –                                       

Psalm/lied:    Ps. 98: 1. 4 Nb                   

Gebed

Schriftlezing: Openb. 1 ; 1-11                             

Psalm/lied:    Ps. 25 : 2.7. OB                             

Prediking

Psalm/lied:    : Lied 196 : 1. 2,.3              

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Geloofsbelijdenis

Slotzang: Ps. 105: 1. 24                             

Zegen

zondag 31 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.