Home > Preken > advent > zondag 4 december 2022,…

zondag 4 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^^
podcast van deze dienst; alleen Bijbellezing en verkondiging!

zondag 4 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. Bonhof uit Utrecht

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 74:1,2,4 Komt allen tezamen
Stil gebed onder aan de kansel
Votum en Groet
Psalm 98:1,2 OB                   
Gebed
Schriftlezing Lukas 1:39-56
Psalm 49:1,2 OB
Prediking Lukas 1:53a Met goede gaven verzadigd
Lied 50:1,5,6 Lofzang van Maria
Dankgebed
Psalm 105:1,24 OB
Geloofsbelijdenis (staande)
Slotzang Psalm 138:2,3 NB
Zegen

zondag 4 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk