Home > Preken > zondag 4 juli 2021,…

zondag 4 juli 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 4 juli 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. P. Roosendaal uit Lelystad

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 175: Heerlijk is uw Naam                                                          

Stil gebed onder voor de kansel – 

Votum en Groet –  

Psalm/lied: Ps. 89: 1 en 7 NB                                                     

Gebed

Schriftlezing: Haggaï 2: 2-10                                            (bij voorkeur gebruik HSV)

Psalm/lied: Ps. 138: 3 OB                                                

Prediking: ‘Grotere heerlijkheid met Gods aanwezigheid’

Psalm/lied: Ps. 145: 4 en 7 OB                                                   

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Geloofsbelijdenis

Slotzang: Lied 232: 4 en 5                                               

Zegen

zondag 4 juli 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk