Home > Preken > Zondag 4 juni | Middagdienst…

Zondag 4 juni | Middagdienst 16.00 Beverwijk

dienst beluisteren? ^^^^ klik op het pijltje hierboven^

Voorganger: ds. A. Hofland, Emmeloord


Mededelingen

Zingen: Lied 186 Machtig God sterke Rots

Votum en groet

Zingen Psalm 131: 1, 2, 4. OB

Gebed

Schriftlezing (HSV) Matt. 5: 17-20

Zingen Psalm 78: 1 NB

Verkondiging

Thema: Imperfecte perfectie

Zingen Lied 160 (Gezang 463): 1, 2, 3, 4, 5.

Dankgebed

Zingen: Psalm 25: 5 OB (collecten tijdens voorspel)

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 205 Ik zie een poort wijd open staan

Zegen

Zondag 4 juni | Middagdienst 16.00 Beverwijk