Home > Preken > zondag 4 oktober 2020,…

zondag 4 oktober 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven……

zondag 4 oktober 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

voorganger ds. J.W. Maris uit Apeldoorn

mededelingen

zingen Liedbundel 242:1,5

stil gebed

votum en groet

zingen Ps 145:3

lezing kort avondmaalsfornulier

zingen Ps 145:5

viering Heilig Avondmaal

zingen Ps 116:4,8NB

Bijbellezing Jona 4:5-11 HSV

zingen Liedbundel 59:1,2,3

preek (Jona 4:9-11)

        “Een streep door onze rekening”

zingen Ps 86:5 NB

gebeden

aankondiging collecte

geloofsbelijdenis

zingen Ps 150:1,2 NB

zegen

zondag 4 oktober 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan