Home > Preken > bevestigingsdienst ouderlingen en diakenen > zondag 5 juni, Pinksteren,…

zondag 5 juni, Pinksteren, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met bevestiging van ambtsdragers

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 5 juni, Pinksteren, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met bevestiging van ambtsdragers

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Voorzang: Psalm 108:1 en 2 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen: Psalm 119:3 (OB)

 gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Handelingen 2:37-47

Zingen: Psalm 135:1 en 10 (NB)

Verkondiging over Handelingen 2:42

Thema: Het werk van de Heilige Geest in de gemeente wordt zichtbaar

  1. als we ons samen laten onderwijzen door het Woord
  2. in onze verbondenheid met elkaar
  3. in onze gebeden met en voor elkaar

Zingen: Psalm 133:1,2 en 3 (OB)

Lezing formulier bevestiging ambtsdragers

Zingen Psalm 134: 3 (OB) (staande)

Lezing formulier verantwoordelijkheid gemeente

Dankgebed uit het formulier

aankondiging Collecten

Zingen: Lied 197(Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan)

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 112: 2 en 4 (Ere zij aan God de Vader)

Zegen

zondag 5 juni, Pinksteren, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met bevestiging van ambtsdragers