Home > Preken > zondag 6 augustus 2023,…

zondag 6 augustus 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? ^^^^ klik op het pijltje hierboven

zondag 6 augustus 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

welkom en mededelingen –                                           door de ouderling van dienst

Voorzang  Psalm 123: 1, 2                                           

Stil gebed, votum en groet

Psalm 62:1, 4 en 5 Mijn ziel                            

Gebed

Schriftlezing: Lukas 17: 22- 18: 8   

 lied 230: 1, 2, 5 Beveel gerust uw wegen                              

verkondiging Lukas 18 : 1 en 8  De wederkomst van de Zoon des mensen

1. een dringende aansporing
2 een indringend vraag

zingen lied: 148:1,3 ‘k Heb geloofd                                 

Dankgebed

Psalm 27: 5 OB Mijn hart

Geloofsbelijdenis

Psalm 27: 7 OB Zo ik                                

Zegen

zondag 6 augustus 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk