Home > Preken > zondag 6 juni 2021,…

zondag 6 juni 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 6 juni 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang lied 196:1,2,3  (gez 304) God is getrouw

Stil gebed , Votum en Groet

Zingen Psalm 89: 7, 8 ob

Gebed

Schriftlezing 1 Petrus 5

Zingen Psalm 17: 3, 4 ob

Prediking tekst 1Petrus 5: 10, 11 Petrus wijst op de God van alle genade

  1. Die de schapen roept 2. Die voor de schapen zorgt  3 Die eeuwige kracht heeft

Lied 184 (gez 257) Halleluja

Gebed Collecte bij de uitgang

lied 143 Genade zo

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzanglied Psalm 79:5 nb O Heer wij zijn

Zegen  

zondag 6 juni 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk