Home > Preken > zondag 6 september 2020,…

zondag 6 september 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

dienst nabeluisteren? klik op het pijltje!

zondag 6 september 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

voorganger ds. R.G. de Hertog uit Amsterdam

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 44: 1 (alles wat adem heeft love de Here)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet;

Lied 44: 3 (Welgelukzalig is ieder te noemen)

Gebed

Schriftlezing: Matteus 6:9-13, Exodus 3:13-14, Genesis 11:1- 9                                           

Psalm 103: 1, 5


Prediking ‘God maakt naam’

Psalm 8: 1 en 6 NB

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

geloofsbelijdenis

Slotzang: Lied 127: 1 t/m 4, (de dag door uwe gunst ontvangen)

Zegen

zondag 6 september 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan