Home > Preken > zondag 7 augustus 2022,…

zondag 7 augustus 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^

zondag 7 augustus 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. D. J. van Vliet uit Nieuw Vennep

Voorzang                    OB Psalm 84 vers 1 en 2 (‘Hoe lieflijk hoe vol heilgenot’)

Zingen                        NB Psalm 63 vers 1 en 2 (‘Mijn God Gij zijn mijn toeverlaat; naar U Heer strekt zich mijn verlangen’)

Gebed

Schriftlezingen           2 Kronieken 2 vers 1-18

Zingen                        OB Psalm 27 vers 1 en 2 (‘God is mijn licht, mijn heil wien zou ik vrezen’)

Preek Kerntekst voor de verkondiging: 2 Kronieken 2 vers 4-6

Het thema voor de verkondiging is: Net zo wijs als Salomo?!

1. Zijn eerste prioriteit

2. Zijn diepste verlangen

3. Zijn nederige houding

Zingen                        Gezang 178 vers 1, 3, 5 en 6 (‘Neem mijn leven laat het Heer’)

Gebed

Zingen                        OB Psalm 138 vers 1 en 3 (‘k Zal met mijn ganse hart Uw eer’)

Belijdenis

Slotzang                      Schriftberijming 26 vers 1 en 5 (‘Wij mogen tot Gods woning gaan’)

zondag 7 augustus 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk