Home > Preken > doopdienst > zondag 7 november 2021,…

zondag 7 november 2021, middagdienst met bediening Heilige doop om 16.00 uur in de Grote kerk te Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 7 november 2021, middagdienst met bediening Heilige doop om 16.00 uur in de Grote kerk te Westzaan.

voorganger ds. G. van Vliet.

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 2:1,2 en 5

Gemeente gaat staan, Stil gebed

Votum en Groet, na het amen gaat de gemeente zitten

Zingen: Psalm 113:1,2 en 3 (NB)

Gebed om de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Genesis 29:31-35

Psalm 135:2, 8 en 12

Prediking:  over Genesis 29:35a

Thema: Juda: De Heere zij geprezen.

1.         Wat er aan deze naam voorafging

2.         Wat deze naam uitdrukt

3.         hoe deze naam werkelijkheid wordt

Psalm 72: 6 en 11

Dooponderwijs

Doopgebed

Doopvragen

Zingen: Psalm 105: 5 (OB)

(Kinderen naar voren)

Doopsbediening

Zingen Psalm 134: 3 (OB)

Woord tot de ouders en tot de gemeente, overhandigen doopgeschenk

Dankgebed

Collecten

Zingen: Psalm 68:3 en 10

Geloofsbelijdenis

Slotzang: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

zondag 7 november 2021, middagdienst met bediening Heilige doop om 16.00 uur in de Grote kerk te Westzaan.