Home > Preken > zondag 8 maart 2020,…

zondag 8 maart 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 8 maart 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. N. C. Smits uit Purmerend

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 40:7 NB

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 46:4 OB

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuël 24 en Matteüs 16:21-28 (HSV)

Zingen: Psalm 35:1,11 OB

Prediking

Zingen: Is dat, is dat mijn koning (lied 85)

Dankgebed

Psalm (collecte tijdens voorspel): Psalm 57:5,7 OB

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Jezus vol liefde (lied 177)

Zegen

zondag 8 maart 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk