Home > Preken > zondag 8 mei 2022,…

zondag 8 mei 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^

zondag 8 mei 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. van Dijken.

Welkom en mededelingen –                                           door de ouderling van dienst

Voorzang  Psalm 2: 1, 3, 4 nb                                                     

Stil gebed onder voor de kansel –            Gemeente gaat staan

Votum en Groet –                                        Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm/lied: psalm 93: 1, 4 ob                                               

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 1:1-8 en 1 Korinthe 15:1-11               

Psalm/lied: Ps 72:4,6 NB                                         

Prediking Hand 1:3 Tussen Pasen en Hemelvaart

Psalm/lied:    lied  101 Jezus leeft                                   

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Geloofsbelijdenis

 Psalm 87:1, 2, 3, 4, 5 OB                                                  

Zegen

zondag 8 mei 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk