Home > Preken > Nederlandse geloofsbelijdenis > zondag 8 september 2019,…

zondag 8 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 8 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds L. J. Koopman

Welkom en mededelingen

 Psalm 75: 1 (OB)

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 36: 2 en 3 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Hebree├źn 12: 1 – 17

Lied 25: 1, 2 en 3 (een grote Hogepriester)

Prediking: Thema: Niemand zoals Jezus

Psalm 25: 6 en 7 (OB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 73: 12 en 13 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 31: 1 en 2 (Gij zijt waardig te ontvangen)

Zegen

zondag 8 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk