Home > zondag 6 augustus 2023…

zondag 6 augustus 2023 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

deze dienst word opgenomen en later hier gepubliceerd

zondag 6 augustus 2023 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

Welkom en mededelingen – door de ouderling van dienst

Voorzang  Psalm 123:1,2                                           

Stil gebed, votum en groet –

Psalm 62: 1, 4 en 5 Mijn ziel                            

Gebed

Schriftlezing: Lukas 17:22-18:8 

 lied 230:1, 2 en 5 Beveel gerust                               

verkondiging Lukas 18 :1 en 8  De wederkomst van de Zoon des mensen

1. een dringende aansporing
2 een indringend vraag

lied: 148: 1 en 3 ‘k Heb geloofd                                 

Dankgebed

Psalm 27:5 OB Mijn hart

Geloofsbelijdenis

Psalm 27: 7 OB Zo ik                                

Zegen