Home > Preken > nieuwjaarsdienst > 1 januari 2020,…

1 januari 2020, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur in Westzaan

1 januari 2020, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur in Westzaan

voorganger ds. A.G. van der Heijden uit Zaandam

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 91,1.3 – Hij die op Gods bescherming wacht,

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 91,5 – Ik steun op God mijn toeverlaat …

Lezing van de Wet: Romeinen 13,8-12

Psalm 92,7.8 – ’t Rechtvaardig volk zal bloeien …

Gebed

Schriftlezing : Psalm 139

Psalm 139,1.2.14 – Niets is o Oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid;

Prediking: Al onze dagen in Gods boek

Psalm 139,9.10.11 NB – Gij zijt mij overal nabij

Dankgebed

Collecten

Lied 44,3.7 – Welgelukzalig is ieder te noemen …

Zegen

1 januari 2020, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur in Westzaan